Bài học dạy con đầy ý nghĩa Thượng Đế chỉ cho các bà mẹ

Bài học dạy con đầy ý nghĩa Thượng Đế chỉ cho các bà mẹ – ‘Hãy dắt con ốc sên đi dạo’

Bài học dạy con đầy ý nghĩa Thượng Đế chỉ cho các bà mẹ – Bài viết này, khiến những bà mẹ thiếu kiên nhẫn với con mình sau khi đọc đều phải suy ngẫm… Đừng làm con bạn trở thành một con ốc sên biết khóc. Thượng Đế cho tôi một nhiệm vụ Kêu tôi dắt một con ốc sên đi dạo. Tôi không thể đi quá nhanh,  Ốc sên cũng đã dùng hết sức bò rồi… Tại sao lần nào cũng luôn…